Vacidiye Medresesi

Kütahya AI
Sep 16, 2023

Bilim Tarihi’nde “İslam’ın Altın Çağı” denilen bir dönem vardır. Batı’da bilime ara verilen Orta Çağ’da İslam dünyası bilimde zirveyi görmüştü. Farabi, Biruni, İbn-i Sina’ların ardından Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı’nın ilk dönemlerinde bu bilimsel anlayış devam ediyordu. Dönemin belki de en önemli hekimi Kütahya’da, Vacidiye Medresesi’nde çalışmalarını sürdüren Hekim Sinan’dı. Üç nesil en önemli hekimler Kütahya’da idi. Medrese aynı zamanda tepesinden göğün incelendiği, astronomik araştırmalar yapılan bir rasathane idi. Bugün Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaktadır, rasat deliği ise restorasyon sırasında kapatılıp yerine kubbe yapılmıştır.

Tasarım: Abdullah Reha Nazlı
Fotoğraf: Abdullah Reha Nazlı
Tasarım: Abdullah Reha Nazlı
Vacidiye Medresesi

--

--

Kütahya AI

Abdullah Reha Nazlı tarafından gerçekleştirilen ütopik Kütahya tasarımları